Pragnę, poinformować, że firma Anna Kwiatkowska Imagine Design Group otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

 

Wzrost konkurencyjności firmy Imagine Design Group poprzez wdrożenie nowych projektów wzorniczych i poszerzenie oferty produktowej.

 

Beneficjent: Anna Kwiatkowska Imagine Design Group
Numer Projektu: POIR.02.03.05-12-0014/19
Całkowita wartość projektu: 769 857,00 PLN

 

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 491 515,00 PLN
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

 

Opis projektu:
Przedmiot projektu dotyczy opracowania projektów wzorniczych i wdrożenia do oferty Wnioskodawcy 7 kategorii produktów: pudełek kartonowych z nowoczesnym, ekologicznym systemem zamykania/otwierania. W ramach projektu zostaną dobrane parametry pudełek rzadko spotykane na rynku krajowym w ramach poszczególnych kategorii.

 

Działania projektowe obejmą profesjonalny proces projektowania, w tym z udziałem profesjonalnego projektanta. Łącznie w ramach 3 faz procesu zostaną zrealizowane usługi doradcze w zakresie:
1. diagnozy: zweryfikowania potencjału Wnioskodawcy i w kontekście oferty i otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowych projektów wzorniczych;
2. syntezy i analizy danych: określenia strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania projektów wzorniczych, w tym określenie kierunków projektowych i opracowanie założeń do briefu projektowego;
3. opracowania projektów wzorniczych, w tym z wykorzystaniem prototypów.

 

Projekt obejmie również wykonanie i dostarczenie wykrojników wraz z polimerami do oznakowań dla wypracowanych projektów wzorniczych pudełek.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020